Den store skjæringa ved Osavatnet
Fv 715 Osavatnet – Rødsjø
22. desember 2016
Lasting av myr
Hofstad trafostasjon
22. desember 2016

Maskinene klatrer i den bratte lia opp til Storheia. Foto: Martin Troning

  • P1343
  • Byggherre: Fosen Vind DA
  • Beskrivelse: Bygging av 2 km adkomstveg opp ei bratt og krevende li i Austdalen i Åfjord.
  • Utført: 08/2016-05/2017