Cat 988 K sidetipp i tunnel
Fv 714 Snilldal
22. desember 2016
Maskiner klatrer i lia
Storheia vindpark adkomstveg
22. desember 2016

Den store skjæringa ved Osavatnet er påbegynt. Dronefoto: Statens vegvesen

  • P1331
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Bygging av ca 3,5 km veg i Rissa, deriblant 70 meter høy fjellskjæring på 100 000 m3.
  • Kontraktssum: Ca. 50 millioner kroner
  • Utført: 04/2016-09/2017

Se artikkel om fjellskjæring fra Fosna-Folket
Vegvesenets nyhetssider
Fosenvegene
Les artikkel og se bilder fra vegåpninga 30. juni 2017