Snilldal trafostasjon

Heising av peler
Åfjord trafostasjon og ro-ro-kai
30. januar 2018
Lasting av stein
Surna trafostasjon
30. januar 2018

Innspurt for grunnarbeidene ved Snilldal stasjon. Foto: Arild Spjøtvold

Prosjektet vårt består av to kontrakter, én med Statnett for bygging av tomt og adkomstveg, samt én totalunderentreprise med arbeidsfellesskapet Stjern Entreprenør / General Electric for grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • P1338
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Snilldal stasjon er en del av kontrakten som omfatter bygging av adkomstveger og opparbeidelse av tomter for de 4 trafostasjonene på 420 kV-linja Namsos-Surna.
  • Utført: 10/2016-10/2017

  • P1349
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør/General Electric
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • Oppstart: 11/2017