Åfjord trafostasjon og ro-ro-kai

Kryssing av kabler
Monstad vannledning
30. januar 2018
Innspurt Snilldal
Snilldal trafostasjon
30. januar 2018

Heising av stålkjernepeler for ro-ro kai Monstad. Foto: Vebjørn Karlsaune

Prosjektet vårt består av to kontrakter, én med Statnett for bygging av tomt og adkomstveg, samt én totalunderentreprise med arbeidsfellesskapet Stjern Entreprenør / General Electric for grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • P1337
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Åfjord stasjon er en del av kontrakten som omfatter bygging av adkomstveger og opparbeidelse av tomter for de 4 trafostasjonene på 420 kV-linja Namsos-Surna. Kontrakten omfatter også ei ro-ro-kai for ilandføring av transformatorer på Monstad.
  • Utført: 08/2016-08/2017

  • P1348
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør/General Electric
  • Byggherre: Statnett SF
  • Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeider for bygninger og koblingsfelt.
  • Oppstart: 08/2017