Monstad vannledning

Tippsemi rygger
Steinfylling Brekstadfjæra
13. mars 2018
Heising av peler
Åfjord trafostasjon og ro-ro-kai
30. januar 2018

Kryssing av kabler med grøft. Foto: Ivar Strand

  • P1353
  • Byggherre: Åfjord kommune
  • Beskrivelse: Bygging av ca 1 km ny hovedvannledning med kummer og stikkledninger over industriområdene på Monstad.
  • Utført: 01/2017-08/2017