Årnesgården
22. desember 2016
Masseflytting for nytt kryss
Rv 70 Falekrysset
22. desember 2016
  • P1310
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse:3 km ny veg fra Leksvik gr. til Olsøykrysset, samt Olsøysvingen. 500 000 fm3 og to bruer.
  • Kontraktssum: Ca. 100 millioner kroner
  • Utført: 09/2014-06/2016
Vegvesenets nyhetssider


Fosenvegene