Jøstenøya industriområde
Jøstenøya Industripark
22. desember 2016
Utlegging av bærelag
Fv 715 Skaugdalen
22. desember 2016
  • P1319
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeid for bygg med 23 leiligheter på nedre Årnes.
  • Utført: 03/2015 - 09/2016
Åmesgårdens bilder