Fv 714 Mjønes – Vasslag
22. desember 2016
Havnebasseng FMV Kvithyll
22. desember 2016
  • P-1257
  • Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
  • Beskrivelse: Forskjæring og transport av tunnelmasser. Veg-/VA-arbeid for ny E6/706 og Bromstadveg.
  • Utført: 2010-2015Vegvesenets løpende info