Strindheimtunnelen
22. desember 2016
Nordøyan molo
22. desember 2016
  • P-187
  • Byggherre: Rissa Kommune / Fosen Mek. Verksted
  • Beskrivelse: Tørrlegging av havneområde på 80 000 m2. Utgraving av havnebasseng til kote -11. Masseflytting: 250 000 m3 fjell og leire. Området klargjort for bygging av leilighetsskipet "The World".
  • Kontraktssum: 20 mill kroner
  • Utført: 2000