E6 Majavatn
22. desember 2016
Ørland Hovedflystasjon
22. desember 2016
  • P-1271
  • Byggherre: SG Entreprenør as
  • Beskrivelse: Forberedende arbeider og omlegginger for ny veg under jernbanen på Stavne
  • Utført: 2011