Flatholmen havneområde
22. desember 2016
Rv 706 Sluppen – Stavne
22. desember 2016
  • P-1253
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Nord
  • Bygging av 5 km ny veg inkl 5 kulverter / bruer
  • Kontraktssum: 77 millioner kroner
  • Utført: 2009-2011