Fv 718 og 717 i Rissa
22. desember 2016
Bygg og Bo kjøpesenter
22. desember 2016
  • P-1295
  • Byggherre: TKystverket Midt-Norge
  • Beskrivelse: Bygging av to moloer på Ytre Vikna for bedre havneforhold.
  • Utført: 2013