Plastring Storkaia
22. desember 2016
Ramstadlandet moloer
22. desember 2016

Fv 718 og 717 i Rissa

  • P-1291
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: 2,7 km G/S-veg langs Fv 718, VA-arbeider, samt utskifting med lette masser i Fv 717.
  • Kontraktssum: 19 millioner kroner
  • Utført: 2012-2013