Bevaring av elvemusling
22. desember 2016
Nye Åset skole
22. desember 2016
  • P-1240
  • Byggherre: Skanska Norge AS
  • Beskrivelse: Forskjæring og transport av tunnelmasser. Veg og VA-arbeid Osloveien
  • Utført: 2008-2010