Molo Sklinna
22. desember 2016
Marienborgtunnelen
22. desember 2016
  • Oppdragsgiver: Marine Harvest
  • Beskrivelse: Grøftekryssing av bekk i Teksdalen. Elvemusling forstyrres minst mulig
  • Utført: 2010