Bessaker Robuer
22. desember 2016
E39 Knutsetneset – Jutulen
22. desember 2016
  • P-1280
  • Byggherre: Åfjord kommune
  • Beskrivelse: Grøfting, forsterkning og asfaltering av kommuneveg 18.
  • Kontraktssum: Ca. 3 millioner kroner
  • Utført: 2011