Lauvøya forsterkning veg
22. desember 2016
Hesthagan Marina
22. desember 2016
  • P-1260
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: 1,4 km ny E39 mellom Knutsetneset og Jutulen i prosjektet Stor-Krifast
  • Utført: 2010-2011