Bessaker Havn og Næringspark
22. desember 2016
Vanvikanhallen
22. desember 2016
  • P-1278
  • Byggherre: ECO Bygg AS
  • Beskrivelse: Grunn-, veg- og VA-arbeider for gang- og sykkelveg tverrforbindelse over Nordlandsbanen
  • Utført: 2011-2012