Plastring Pirbadet
22. desember 2016
Lade tverrforbindelse
22. desember 2016
  • P-1252
  • Byggherre: Roan kommune
  • Beskrivelse: Nedsprengning av holme, masseflytting for molo og ombygging fylkesveg
  • Utført: 2010-2012