Åfjord Næringstorg
22. desember 2016
Grilstad Marina plastring 2015
22. desember 2016
  • P-1313
  • Byggherre: Namdalseid kommune
  • Beskrivelse: Masseflytting i ras-skråning over og under vann. Riving av industribygg.
  • Utført: 2014-2015