Mudring og riving Statland
22. desember 2016
Transport av tårnseksjon
Skomakerfjellet Vindpark
22. desember 2016

Grilstad Marina plastring 2015

  • P1324
  • Byggherre: Trondheim kommune v/Grilstad Marina AS
  • Beskrivelse: Plastring og opprydding i østlige deler av området.
  • Utført: 2015