Ramsøy Småbåthavn
22. desember 2016
Fv 17 Bangsund og GS-veg Sævik
22. desember 2016
  • P-1304
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Nord
  • Beskrivelse: Totalprosjekt. Ca 8 km ny veg, en arm (snarveg) mellom E6 og Fv 78 Toventunnelen ved Drevja. Detaljprosjektering og bygging ble utført innenfor 14 måneder.
  • Utført: 2013-2014


Vegvesenets nyhetssider