Fv 78 Ømmervatn
22. desember 2016
Åfjord Næringstorg
22. desember 2016

Fv 17 Bangsund og GS-veg Sævik

  • P-1303 og P1306
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Fjellskjæring, tunnel og fylling i Bangsund. Gang- og sykkelveg Sævik-Spillumshøgda.
  • Kontraktssum: 72 millioner kroner
  • Utført: 2013-2015Vegvesenets nyhetssider