E39 Astad – Blakstadelva
22. desember 2016
Fv 714 Mjønes – Vasslag
22. desember 2016
  • P-1287
  • Byggherre:Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Bygging av 1 km ny E39 og 1 km øvrig veg ved Batnfjordsøra i prosjektet Stor-Krifast.
  • Kontraktssum: 19 millioner kroner
  • Utført: 2012-2013