Høvringen Renseanlegg, Trondheim
22. desember 2016
E39 Astadkrysset
22. desember 2016
  • P-1274
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: 3,3 km ny E39 og 4,5 km landbruksveg ved Batnfjordsøra i prosjektet Stor-Krifast.
  • Kontraktssum: 35 millioner kroner
  • Utført: 2012-2015Les om skogrydding