Rv 3 Tunna bru

Innmåling
Ladestasjon Åfjord
2. januar 2023
Prosjektmal Test
8. juni 2022
  • P1400
  • Byggherre: Statens vegvesen Utbygging
  • Beskrivelse: Totalentreprise for utbedring og bygging av til sammen tre kilometer ny riksveg 3, samt en del skogsveger. Vi skal erstatte dagens bru med ei ny på 110 meter. Vi samarbeider her med AFRY Norway AS og Christie&Opsahl AS.
  • Oppstart: 08/2022

Vi har kontrakt med Statens vegvesen Utbygging for ny riksveg 3 med bru over elva Tunna. Arbeidet består i prosjektering og utførelse av følgende:

– Utbedring og bygging av til sammen tre kilometer ny riksveg 3, samt en del skogsveger.
– Erstatte dagens bru med ei ny som tilfredsstiller dagens krav. Brua blir over 100 meter lang og bygges cirka to kilometer sør for dagens bru.
– Parkeringsplass med busslomme ved Lonåsvegen.

Vi har med oss AFRY Norway AS på prosjektering, og Christie & Opsahl AS på konstruksjoner.
Nå pågår detaljprosjektering, og vi er i gang med vegbygging.

Se også vegvesenets nyhetsside for prosjektet.

Prosjektet i media:
28.10.2022: Anleggsmaskinen
17.10.2022: Arbeidets Rett