Miljøopprydding Dora
22. desember 2016
Høvringen Renseanlegg, Trondheim
22. desember 2016
  • P-1302
  • Oppdragsgiver: SG Entreprenør as
  • Beskrivelse: Utskifting 25 000 m3 fyllmasser til uberørt terreng (< 9 m dypt). Oppfylling pukk.
  • Utført: 2013