Nordli bru
22. desember 2016
Plastring Brattøra
22. desember 2016
  • P-1250
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse:Sprengning og fylling for ny veg på Tveekrem og Treekrem - Bronneset. Bygging av kulverter
  • Kontraktssum: 6 + 28 millioner kroner
  • Utført: 2009-2010