Arnøy fiskerihavn
22. desember 2016
Ørland Hovedflystasjon
22. desember 2016
  • P-1235
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: Bygging av tilførselsveger til den nye Atlanterhavstunnelen
  • Kontraktssum: 52 millioner kroner
  • Utført: 2007-2009