Ørland Hovedflystasjon
22. desember 2016
Trønderhallen, Levanger
22. desember 2016
  • P-1254
  • Byggherre: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
  • Beskrivelse: Bygging av nytt fundament for vindmølle. 340 m3 betong
  • Utført: 2009