Grilstad Marina sjøfyllinger
22. desember 2016
Plastring Storkaia
22. desember 2016
  • P-1283
  • Byggherre: Aasen Bygg AS
  • Beskrivelse: Utgraving til uberørt grunn, oppfylling med stein. Grunnarbeider for leiligheter.
  • Utført: 2012-2013