Plastring Brattøra
22. desember 2016
Vestbase Kristiansund
22. desember 2016
  • P-1264
  • Oppdragsgiver: BN Entreprenør AS
  • Beskrivelse: Kryssing av Kanalen i Trondheim med grøft for fjernvarmerør
  • Utført: 2011