Rv 17 og 769 Namsos
22. desember 2016
Molo Sklinna
22. desember 2016
  • P-1238
  • Byggherre: CJV E18 Grimstad - Kristiansand ANS
  • Beskrivelse:Masseflytting av stein på flere ulike parseller ved Lillesand i OPS-prosjektet
  • Utført: 2007-2009