Frønesbrua Åfjord

Fyllingsarbeid
Fylling Nova Sea på Lovund
22. desember 2021
Krokakrysset
Fv 715 Kroken siktutbedring
16. august 2021
  • P1378 og P1385
  • Byggherre: Åfjord kommune / Statens vegvesen
  • Beskrivelse: Bygging av fyllinger for landkar og rigging, samt transport og montasje av verdens første lasersveisede bru.
  • Utført 2021

Første i verden: Testet ut automatisert laser- og laser-hybridsveising på bru i Åfjord. Målet er at teknologien skal kunne brukes på fjordkryssinger i prosjektet fergefri E39. Vi har utført grunnarbeidene, samt bistand med transport og montasje i dette pilotprosjektet i mindre skala: Ei nettverksbuebru med spenn på 65 meter.

Prosjektet i media:

Bygg.no 4. februar 2022 (åpningsseremoni)

Fosna-Folket 28. september 2021 (+)

Bygg.no 23. september 2021

Veier24.no 4. februar 2020