Transport av tårnseksjon
Skomakerfjellet Vindpark
22. desember 2016
Mye utstyr på service
Verksteddrift
22. desember 2016
  • P1301
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: 8 km ny E39 fra Gangåsvatnet til Høgkjølen. Flytting av 1,3 mill fm3.
  • Kontraktssum: 157 millioner kroner
  • Utført: 2013-2015


Vegvesenets nyhetssider