E6 Majavatn

Veiarbeid
E6 Berkåk-Vindåsliene
13. desember 2023
Utlegging av kult
Fv 717 Sund-Bradden
30. november 2023
  • P1409
  • Byggherre: Statens vegvesen Utbygging
  • Beskrivelse: Totalentreprise for bygging av til sammen ti kilometer ny E6 på strekningene Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Lille Majavatn. I forbindelse med nyvegen, skal det også bygges en del lokalveger. Det skal bygges ny bru over Nordlandsbanen. Vi samarbeider her med AFRY Norway AS på prosjektering og Mesta AS på konstruksjoner.
  • Oppstart: 12/2022

Detaljprosjektering av ny E6 er utført, og anleggsarbeidet er godt i gang.

For 12 år sida, ferdigstilte vi parsellen som ligger mellom de to strekningene vi bygger nå.