E6 Majavatn

Heising av element
Åfjord Rådhus
2. januar 2023
Lasting av stein
Tonnes ferjeleie
2. september 2022
  • P1409
  • Byggherre: Statens vegvesen Utbygging
  • Beskrivelse: Totalentreprise for bygging av til sammen ti kilometer ny E6 på strekningene Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Lille Majavatn. I forbindelse med nyvegen, skal det også bygges en del lokalveger. Det skal bygges ny bru over Nordlandsbanen. Vi samarbeider her med AFRY Norway AS på prosjektering og Mesta AS på konstruksjoner.
  • Oppstart: 12/2022

Detaljprosjektering av ny E6 er i sluttfasen, og anleggsarbeidet er godt i gang.

For 12 år sida, ferdigstilte vi parsellen som ligger mellom de to strekningene vi bygger nå. De siste tre bildene er fra nyåret i 2010 og viser arbeid i kalde omgivelser.