Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere

Roan Vindpark
Infrastruktur i Roan Vindpark
12. september 2016
To mil ferdigbygd vei i vindparkene
22. desember 2016

Vi investerer i 10 nye Bell B40E Comfort Ride. Vi har kjørt Bell siden 2005. Les mer på at.no.