To mil ferdigbygd vei i vindparkene

Bell 7307
Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere
16. november 2016
Oppstart med rensk av berg på land og installering av turbiditetsmålere
Vi er i gang med bygging av ny Monstad kai
25. april 2017

Siden anleggsarbeidet tok til i april i år er rundt 20 kilometer vei ferdigstilt i to av vindparkene på Fosen. Eierne av Fosen Vind fattet investeringsbeslutning i februar i år og Statkraft, som bygger vindparkene på vegne av Fosen Vind, startet med anleggsarbeidene i april. Siden oppstarten er rundt 20 kilometer vei bygget ferdig. (tekst fra Byggeindustrien) </br>Les mer på www.bygg.no.