Infrastruktur i Roan Vindpark

Storheia kart
Adkomstveg for Fosen Vind
16. juni 2016
Bell 7307
Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere
16. november 2016

Fosen Vind DA har gitt oss i oppgave å bygge infrastruktur i Roan vindpark. Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Anleggsarbeidene tar til nå i oktober 2016, og vindparken vil være klar for montasje av vindturbiner fra april 2018.

Hovedelementer:

  • 50 km veger med kabler
  • 71 turbinfundamenter og kranplasser
  • 2 trafobygg
  • 1 servicebygg

Les mer hos Fosen Vind DA.