Infrastruktur i Roan Vindpark

Storheia kart
Adkomstveg for Fosen Vind
16. juni 2016
Bell 7307
Johs J. Syltern kjøper 10 nye dumpere
16. november 2016
Roan Vindpark

Fosen Vind DA har gitt oss i oppgave å bygge infrastruktur i Roan vindpark. Kontrakten på infrastruktur i Roan vindpark er tildelt Johs. J. Syltern etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Anleggsarbeidene tar til nå i oktober 2016, og vindparken vil være klar for montasje av vindturbiner fra april 2018.

Hovedelementer:

  • 50 km veger med kabler
  • 71 turbinfundamenter og kranplasser
  • 2 trafobygg
  • 1 servicebygg

Les mer hos Fosen Vind DA.