Trafikksikkerhetskampanjen “Venner på veien”

Oppstart med rensk av berg på land og installering av turbiditetsmålere
Vi er i gang med bygging av ny Monstad kai
25. april 2017
I dette området bygges det ny veg
Ny kontrakt på Rv 70
29. mai 2017

Barn lærer om blindsoner og samarbeid i trafikken. Foto: Åfjord kommune

En helt spesiell undervisningstime i trafikksikkerhet ble gjennomført for barnehagebarn samt 1. og 2. klasse i Åfjord.
Barna fikk sitte i lastebiler og gravemaskin, og fokus var å oppleve blindsoner som sjåførene har. Fra førerplassen fikk barna selv oppleve hvor mange av klassekameratene de kunne se når disse står i og utenfor blindsonene – og spesielt viktig hvem som ikke kunne sees fra sjåførens plass.

Trafikksikkerhetskampanjen “Venner på veien” retter seg mot barn i 1. og 2. klasse. Målet er å lære barna mer om hvordan de skal forholde seg til store lastebiler i trafikken. Barna får en mulighet til å lære ved opplevelse, at det ikke er alt sjåføren kan se i forskjellige situasjoner, som for eksempel i en sving. De blir klar over hva som er «farlige» steder i slike situasjoner.
Kampanjen er et initiativ fra Norges Lastebileier-Forbund og gjennomføres av medlemsbedrifter.
Johs. J. Syltern as har deltatt i denne kampanjen i Åfjord og i Trondheim.
Ca 150 barn deltok denne gangen.

Se artikkel fra Fosna-Folket.