Trafo-tomter for Statnett

Storheia kart
Adkomstveg for Fosen Vind
16. juni 2016
Masseflytting av myr

Masseflytting av myr. Foto: Ivar Strand

Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt for Hofstad stasjon i Roan er i gang.