Adkomstveg for Fosen Vind

Masseflytting av myr
Trafo-tomter for Statnett
21. mai 2016
Roan Vindpark
Infrastruktur i Roan Vindpark
12. september 2016
Storheia kart

Vi har fått en ny kontrakt for Fosen Vind. Adkomstveg til Storheia vindpark er påbegynt.