Flytting av sorteringsverk
778 VANG Maskinhenger
21. desember 2016
802 MB 815 Vario
21. desember 2016

780 VANG Maskinhenger

Kategorier: , Stikkord:
Type

3-akslet maskin- og stykkgodshenger med uttrekk og utbredding (til kranbil 631)

År

2016

Regnummer

XW 6814

Serienummer

Y29SHSLJ316010238