• 07:00 - 16:00
eller på forespørsel
Vi har etablert et eget museum i Åfjord. Siden 1990-tallet har vi samlet flere eldre maskiner, som i sin tid la grunnlaget for dagens drift. Noen av maskinene har opprinnelig vært i firmaets eie, mens andre tilsvarer maskiner som var i drift hos oss gjennom 1950-tallet og opp til 1980-tallet.
Museet er populært hos maskininteresserte og turister samt jevnlig besøkt av barnehager og institusjoner, og det er tilgjengelig for publikum mandag-fredag kl 07-16 og ellers på forespørsel.
Bygget har også møterom og kjøkken for ca 25 personer. Mer utfyllende informasjon om maskinene.