Vi søker prosjektmedarbeidere

Fra kontraktsmøtet. Foto: Øyvind Nordahl Næss, Nye Veier
Vi deltar i milliardkontrakt med Nye Veier
18. november 2019
Nydalsbrua
Vi deltar i bygging av Nydalsbrua
9. juli 2020
Aktivitet på verksted

Johs. J. Syltern as har startet forberedelsene til bygging av ny E6 Ulsberg-Vindåsliene for Nye Veier. Vi er nå i en samhandlingsfase, der prosjektet utvikles, mens bygging vil starte etter sommeren.
Vi søker etter flere dyktige og motiverte medarbeidere for verksteddrifta.
(Ansettelsesprosess er avsluttet.)

Våre stillingsannonser.