Fv 717 Sund-Bradden

Krokakrysset
Fv 715 Kroken siktutbedring
16. august 2021
Fylling med lette masser
  • P1392
  • Byggherre: Trøndelag Fylkeskommune
  • Beskrivelse: Bygging av ca 7 km ny Fv 717 og utbedring av ca 1 km Fv 718.
  • Oppstart: 06/2021