Rv 70 Tingvoll-Meisingset

Fv 723 Ryssdalen-Herfjord
26. januar 2018
Arnøy fiskerihavn
22. desember 2016

Rv 70 parsell Tingvoll-Håkkåssaga. Foto: Gunnar Erik Walseth

  • P1352 og P1356
  • Byggherre: Statens vegvesen Region Midt
  • Beskrivelse: To kontrakter på til sammen 9 km ny riksveg, samt ca 3 km sideveger og drøye 2 km gangveger.
  • Oppstart: 01/2017 (Del 1) og 06/2017 (Del 2)