Godt Nyttår

Gravemaskiner og vogntog
Fjerning og gjenoppbygging av E6 i Snåsavatnet på 9 døgn
25. november 2020
Godt nyttår

Vi er godt i gang med det nye året og ser fram til nye utfordringer i 2021.