Geitfjellet vindpark

Foto: Elin Rånes
Fra Åpen Dag i nytt verkstedbygg
28. mai 2018
Arbeid ved trafotomt

Arbeid ved trafotomt. Foto: Jostein Syltern

Arbeidene med de tre siste vindparkene i Fosen Vind-prosjektet pågår for fullt. På Geitfjellet pågår nå bygging av 40 km veger, vi har kommet fram til tomta for transformatorstasjonen (bildet), og byggearbeidene for servicebygget er i gang.
Til sammen skal det i de tre parkene bygges 80 km veger med kabelgrøfter, settes opp 5 store bygninger og 100 turbinfundamenter.

Se prosjektside med flere bilder fra Geitfjellet.

Her skal servicebygget stå

Her skal servicebygget stå. Foto: Jostein Syltern