parallax background

Vi jobber for et styrket lokalmiljø, og er opptatt av å sikre arbeidsplasser, bygge et bærekraftig lokalsamfunn og samarbeide på tvers av bransjer og kommunegrenser


Samarbeid med VGS

Vi samarbeider tett med Åfjord Videregående Skole, og rekrutterer jevnlig lærlinger. For tiden er vi så heldige å ha 6 unge studenter hos oss.

Vi samarbeider tett med skolen om prosjekter, utvikling og rekruttering.


Vindkraft

Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge.

Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW. Johs. J. Syltern er en viktig samarbeidspartner.


  • MEF
  • ISO-sertifisert
  • Achilles UNCE ID: 100574
  • StartBANK ID: 137368
  • TransQ ID: 202170
  • Direktoratet for Byggkvalitet